top of page
  • aledjohn

Cyhoeddu Beirniaid Eisteddfod y Cymoedd 2016


Fe allwn gyhoeddi nawr pwy yw beirniaid yr Eisteddfod eleni.

Cerdd

Eleri Roberts - Arweinyddes Côr Heol y March

Meinir Richards - Arweinyddes Cor Cymysg Llanddarog

Llefaru

Carwyn John - Cyn ennillydd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn, EIsteddfod Genedlaethol Cymru

Dawnsio

Iolo Roberts - Cadeirydd Pwyllgor Dawns Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

Holly Parker - Coreograffydd Proffesiynnol

Ffotograffiaeth

Keith Morris - ffotograffydd Proffesiynnol, Aberystwyth

Llenyddol

Aled Gwyn - Bardd Coronog Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Teulu Parc Nest

Cyfeilydd Swyddogol

Branwen Evans - Cor Godre'r Garth

232 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page