top of page
  • aledjohn

Dyddiad Cau Cystadlu Eisteddfod y Cymoedd


Cofiwch am Eisteddfod y Cymoedd 2016. Fe fyddwn yn cyhoeddi ein beirniad ar gyfer yr Eisteddfod eleni yn fuan. Ond 14eg Hydref yw dyddiad pwysig ar gyfer eich calendr er mwyn rhoi eich enw fel Unigolyn, Grwp, Ysgol neu Gôr os hoffech gystadlu.

Gellir danfon eich enw at yr Ysgrifenyddion trwy ebost - eisteddfodycymoedd@gmail.com

Ar gyfer y cystadlaethau Llenyddol a Ffotograffiaeth eich dyddiad cau chi yw'r 28ain o Hydref. Disgwylir rhain naill ai drwy'r post neu drwy ebost. Ni fyddwn yn derbyn gwaith llenyddol na Ffotograffiaeth wedi'r diwrnod yma.


Am unrhyw wybodaeth pellach cysylltwch â ni.

 

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y wybodeth ddiweddaraf

43 views0 comments
bottom of page