Cadeirydd                       

Aled John                                

                                                                       

Is-Gadeirydd

Alan Gwynant

Ysgrifenyddion

Rhian Jones                                  

Luned Jones                               

Trysorydd

Mair Gwynant

Post

Ysgrifenyddion yr Eisteddfod

31 Heol Cwarel Clark

Energlyn

Caerffili

CF83 2NE

 

                             

                           

 

 

 

                              

 

Pwyllgor Eisteddfod y Cymoedd

Ymunwch a'n cylchlythr ni

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic