top of page

1. Unawd Bl 2-4                                           -         hunan-ddewisiad

 

2. Unawd bl 5-6                                           -         hunan-ddewisiad                                         

 

3. Llefaru bl 2-4                                           -         hunan-ddewisiad 

4. Llefaru bl 5-6                                           -         hunan-ddewisiad  

 

5. Llefaru i ddysgwyr bl 6 ac iau                 -         hunan-ddewisiad         

 

6. Unawd Offerynnol bl 6 ac Iau                 -         hunan-ddewisiad       

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

 

7. Parti neu Gôr Bl 6 ac Iau                         -         hunan-ddewisiad       

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd a dim mwy na 2 ddarn      1af £150 + cwpan 

Croesawir elfennau theatrig yn y perfformiad                                     2il £100

                                                                                                            3ydd £50

 

Noddir y gystadleuaeth a’r tlws gan Gôr Cwm Ni er cof am Anne Evans.

 

8. Dawnsio Gwerin Unigol Bl 6 ac Iau        -         hunan-ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd **

 

9. Dawnsio Grŵp Gwerin Bl 6 ac iau

Gellir defnyddio cerddorion neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd**

Rhoddir gwobr o £30 am berfformiad mwyaf addawol unawdol cynradd cyst 1-6 a cyst 8

 

Cyflwynir ‘Tlws Dawnsio Trwy’r Cwm’ i’w gadw am flwyddyn â gwobr o £100 i’r grŵp dawnsio mwyaf addawol.

Anchor 1
Anchor 2
AGORED
Oedran Uwchradd

10. Unawd Bl 7-9                                                 - hunan-ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

 

11. Unawd Bl 10-13                                             - hunan-ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

 

12. Llefaru unigol Oedran Uwchradd                  - hunan-ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

 

13. Llefaru Unigol i Ddysgwyr Uwchradd           - hunan-ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

 

14. Grŵp Llefaru i Ddysgwyr Uwchradd             - hunan-ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd                        1af - £100                         

                                                                                                     2il - £50

                                                                                                     3ydd - £30

 

15. Côr / Parti bl 7-9                                            - hunan-ddewisiad

2 ddarn cyferbyniol yn unig                                                        1af - £100

                                                                                                    2il - £50

                                                                                                    3ydd - £30

 

16. Côr / Parti bl 10 - 13                                     - hunan-ddewisiad

2 ddarn cyferbyniol yn unig                                                       1af £100

                                                                                                   2il £50

                                                                                                   3ydd £30

39. Grwp / Parti Llefaru Uwchradd bl 7-9               - hunan-ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd                                   1af - £100                         

                                                                                                     2il - £50

                                                                                                     3ydd - £30

 

17. Dawnsio Gwerin Unigol Uwchradd              - hunan-ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd **

 

18. Dawnsio grŵp Gwerin Uwchradd

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd**

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

 

19. Unawd Offerynnol Uwchradd                      - hunan-ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

 

Rhoddir gwobr o £50 am berfformiad mwyaf addawol Oedran Uwchradd yng nghystadlaethau 10-13, ac 17 ac

 

Cyflwynir ‘Tlws Dawnsio trwy’r Cwm’ i’w gadw am flwyddyn â gwobr o £100 i’r grŵp dawnsio mwyaf addawol ym marn y beirniaid i gystadlaethau 10,11, 19, 20 a 31

Agored

20. Unawd Lleisiol Agored                                 - hunan-ddewisiad

Perfformiad o 1 darn yn unig                                                                    1af £50

                                                                                                                   2il - £30

                                                                                                                   3ydd £20

 

21. Unawd Canu Emyn                                      - hunan-ddewisiad

Unrhyw emyn allan o Caneuon Ffydd                                                      1af £50

                                                                                                                                               2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

 

22. Unawd Sioe Gerdd Agored                         - hunan-ddewisiad

Darperir cyfeilydd swyddogol

Perfformiad ddim yn hwy na 5 munud                                                    1af £50

                                                                                                                 2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

 

23. Unawd Alaw Werin / Cerdd Dant                  - hunan-ddewisiad

Darperir cyfeilydd swyddogol                                                                 1af £50

Perfformiad ddim yn hwy na 5 munud                                                     2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

24. Ensemble Lleisiol                                         - hunan-ddewisiad

                                                                                                                 1af £50

                                                                                                                 2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

 

25. Parti neu Gôr Cerdd Dant                          - hunan-ddewisiad

Perfformiad ddim yn hwy na 5 munud                                                    1af £50

Unrhyw gyfuniad o leisiau hyd at 6 mewn nifer                                       2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

 

26. Parti / Côr Gwerin Agored                         - hunan-ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

Nid oes hawl perfformio yr un darnau yng nghystadleuaeth 28             1af £50

                                                                                                                 2il £30

                                                                                                                 3ydd £20

27. Grŵp Dawnsio Agored                            - hunan-ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd                                                  1af £100

                                                                                                            2il £50

                                                                                                            3ydd £25

 

28. Côr Agored                                               - hunan-ddewisiad

Perfformiad ddim yn hwy na 8 munud

Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer.  Cyflwyno 2 ddarn cyferbyniol ac i gynnwys 1 darn gan gyfansoddwr o Gymru.  

Anelir i gynnal y gystadleuaeth yma am 9.30pm

Noddir y gystadleuaeth yma gan C.Ô.R                                            1af - £300 + cwpan

                                                                                                            2il - £200

                                                                                                            3ydd £100

 29Grŵp / Parti Llefaru Agored                        - hunan-ddewisiad      

 Perfformiad ddim yn hwy na 5 munud                                               1af £50

                                                                                                             2il £30

                                                                                                             3ydd £20

Llenyddol a Ffotograffiaeth

Llenyddol

30. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Cynradd

 

Thema: Agored

                                                                                                    Gwobr - £25

31. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Bl 7-9

 

Thema: Agored

                                                                               Gwobr - £25

 

32. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Bl 10 - 13

Thema: Agored


                                                                                                      Gwobr - £25

Gall fod yn gerdd, ymson, stori ddychmygol neu yn rhan o ddyddiadur. Caniateir cyflwyno un darn o waith yn unig i’r gystadleuaeth yma.

 

33. Limerig i gynnwys y llinell 'un noson yng Nghastell Caerffili'

 

                                                                                                     £10 i’r buddugol

 

34. Cerdd Heb fod dros 50 llinell ar y thema ‘AMSER’

 

                                                                                                      £10 i’r buddugol

35. Englyn ar y thema ‘BUDDUGOLIAETH’

                                                                                                       £10 i’r buddugol

36. Cystadleuaeth Lenyddol i Ddysgwyr 

Llythyr Cymraeg at ffrind (bl 7-9 a bl 10-12)

Gwobr - £25 Thema - Agored

Ffotograffiaeth

Agored i unrhyw oedran

 

37. Cyfres o luniau ar y thema ‘TYMHORAU’

                                                                                                       £15 i’r buddugol

                                                                                                       £10 i’r ail

                                                                                                       £5 i’r trydydd

 

38. Llun unigol ar y thema ‘CYNEFIN’ 

                                                                                                       £15 i’r buddugol

                                                                                                       £10 i’r ail

                                                                                                       £5 i’r trydydd

 

Rheolau

1. Dyddiad Cau derbyn y gwaith Llenyddol a Ffotograffiaeth yw Dydd Llun 2il o Hydref 2023.

2. Gellir danfon lluniau yn ddigidol neu wedi eu hargraffu.

3. Derbynnir y mathau canlynol o luniau -  Jpeg / Tiff / PDF.

4. Wrth ddanfon y gweithiau at yr Eisteddfod, derbynnir y byddant o bosib yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr  Eisteddfod ac yn y        Papur Bro lleol – ‘Cwm Ni’.

5. Gobeithiwn y bydd y  lluniau a’r gwaith celf i’w gweld ar y noson yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Campws y Gwyndy.

bottom of page