Oedran Cynradd

1. Unawd Bl 2-4                                            -         Hunan Ddewisiad

2. Unawd Bl 5-6                                            -         Hunan Ddewisiad

3. Llefaru Bl 2-4                                            -         Hunan Ddewisiad

4. Llefaru Bl 5-6                                            -         Hunan Ddewisiad

5. Llefaru i Ddysgwyr Bl 6 ac iau                 -         Hunan Ddewisiad

    Recitation for learners Yr 6 and under     -         Own Choice

6. Unawd Offerynnol bl 6 ac iau                   -         Hunan Ddewisiad

      Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

7. Parti neu Gôr Bl 6 ac iau                          -         Hunan Ddewisiad

  Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd a dim mwy na 2 ddarn        1af         £150 + cwpan

     NODDIR Y GYSTADLEUAETH YMA GAN CÔR                                       2il          £100

                                                                               3ydd     £50

8. Dawnsio Gwerin Unigol Bl 6 ac iau 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd

9. Dawnsio Disgo Unigol Bl 6 ac iau         

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd **

10. Dawnsio Grŵp Gwerin Bl 6 ac iau 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd

11. Dawnsio Grŵp Disgo Bl 6 ac iau 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd

Rhoddir gwobr o £30 am berfformiad mwyaf addawol unawdol Cynradd - cyst 1-6 a cyst 8-9

+ Cyflwynir ‘Tlws Dawnsio Trwy’r Cwm’ i’w gadw am flwyddyn â gwobr o £100 i’r grŵp dawnsio mwyaf addawol ym marn y beirniaid i gystadlaethau 10,11, 17, 18 a 33.

Oedran Uwchradd

12. Unawd Bl 7-9                                               -         Hunan Ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

13. Unawd Bl 10-13                                           -         Hunan Ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

14 Llefaru Unigol Oedran Uwchradd               -         Hunan Ddewisiad

Perfformir 1 darn yn unig

15. Llefaru Unigol i ddysgwyr Uwchradd         -         Hunan Ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

       Recitation for learners Senior School category      Own Choice

Performance no longer than 5mins

16. Grŵp Llefaru i ddysgwyr Uwchradd           -         Hunan Ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

      Recitation Group for learners Senior School category      Own Choice

Performance no longer than 5mins

17. Dawnsio Gwerin  Unigol  Uwchradd           -         Hunan Ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd 

18. Dawnsio  Disgo  Unigol  Uwchradd           -         Hunan Ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd

19. Dawnsio grŵp Disgo Uwchradd               -         Hunan Ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd +

20. Dawnsio grŵp Gwerin Uwchradd               -         Hunan Ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd

21. Unawd Offerynnol Uwchradd                       -         Hunan Ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd

Rhoddir gwobr o £50 am berfformiad mwyaf addawol oedran Uwchradd yng nghystadlaethau - 13-16,

18-19 a 22

+ Cyflwynir ‘Tlws Dawnsio trwy’r Cwm’ i’w gadw am flwyddyn â gwobr o £100 i’r grŵp dawnsio mwyaf addawol ym marn y beirniaid i gystadlaethau 11,12, 20, 21 a 34

Agored

22. Unawd Lleisiol Agored                                               -            Hunan Ddewisiad

      Perfformiad o 1 darn yn unig                                                           1af     - £50

                                                                                                                2il     - £30

                                                                                                                3ydd - £20

23. Unawd Canu Emyn                                                       -            Hunan Ddewisiad

      unrhyw emyn allan o Caneuon Ffydd                                              1af     - £20

                                                                                                                2il     - £15

                                                                                                                3ydd - £10

                                                                                                              

24. Unawd Sioe Gerdd Agored                                        -            Hunan Ddewisiad

      Darperir cyfeilydd swyddogol                                                          1af     - £50

      Perfformiad ddim yn hwy na 5 munud.                                             2il     - £30

                                                                                                                3ydd - £20   

 

25. Llefaru Unigol Agored                                                  -            Hunan Ddewisiad

      Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd                                        1af     - £50

      ac fe ellir defnyddio unrhyw ffynhonnell                                            2il     - £30

                                                                                                                3ydd - £20

26. Grŵp Llefaru Agored                                                     -           Hunan Ddewisiad

      Cyflwyniad o 1 darn yn unig                                                             1af   -  £50

27. Côr Ieuenctid Bl 13 ac Iau                                          -            Hunan Ddewisiad

      2 ddarn cyferbyniol yn unig                                                             1af     - £100 

                                                                                                                2il     - £50

                                                                                                                3ydd - £30

28. 2awd, 3awd neu 4awd Cerdd Dant                          -           Hunan Ddewisiad

                                                                                                               1af   -  £50

                                                                                                                2il     - £30

                                                                                                                3ydd - £20

29. Parti neu Gôr Cerdd Dant                                            -           Hunan Ddewisiad

                                                                                                               1af   -  £50

                                                                                                                2il     - £30

                                                                                                                3ydd - £20

      

30. Parti / Côr Gwerin  Agored                                          -           Hunan Ddewisiad

      Perfformiad heb fod dros 5 munud o hyd                                        1af   -  £50

                                                                                                                2il   -  £50

                                                                                                               3ydd  £30 

31. Grŵp Dawnsio Agored                                                 -           Hunan Ddewisiad

       Dawns heb fod dros 4 munud o hyd                                              1af   -  £100

      Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth ar dâp             2il.   -  £50

                                                                                                               3ydd  £30           

32. Côr Agored   (wedi ei noddi gan C.Ô.R)                         -            Hunan Ddewisiad

      Perfformiad heb fod dros 8 munud o hyd                                        1af     - £300 + cwpan

       Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer         2il     - £200

       Cyflwyno 2 ddarn cyferbyniol ac i gynnwys 1 darn gan                 3ydd - £100                                                               gyfansoddwr o Gymro

 

41. Deuawd Agored                                                              -           Hunan Ddewisiad

      Perfformiad o § darn yn unig.                                                          1af   -  £50

                                                                                                                2il   -  £50

                                                                                                               3ydd  £30 

Mae rheolau'r gystadleuaeth yma yn unol a Chystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymu i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Llenyddol a Ffotograffiaeth

Llenyddol

33. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Cynradd       -  £25

      Thema: Agored

34. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Uwchradd    -  £25

Gall fod yn gerdd, ymson, stori ddychmygol, neu yn rhan o ddyddiadur. Caniateir cyflwyno un darn o waith yn unig i'r gystadleuaeth yma

35. Limerig                                                                                £10 i'r buddugol

      - i gynnwys y llinell 'Aeth Warren a'i garfan i Tokyo'

36. Cerdd                                                                                  £10 i'r buddugol

      - Heb fod dros 50 llinell ar y thema GOBAITH

37. Englyn                                                                                 £10 i'r buddugol

      ar y thema 'BREXIT'

     

38. Llinell Goll - Cystadleuaeth ar gyfer noson yr Eisteddfod                 £10 i'r buddugol

      Gofynir am dâl o £1 ar y noson i gystadlu

Ffotograffiaeth

39. Cyfres o Luniau ar y thema Môr a Mynydd                            1af.     £15 

                                                                                                                    2il.     £10

                                                                                                                    3ydd £5

4o0. Llun Unigol  ar y thema HAPUS         

                                                                                                                   1af.     £15 

                                                                                                                    2il.     £10

                                                                                                                    3ydd £5

 

Rheolau

1. Dyddiad Cau derbyn y gwaith Llenyddol a Ffotograffiaeth yw Dydd Llun  8fed o Hydref.

2. Gellir danfon lluniau yn ddigidol neu wedi eu hargraffu.

3. Derbynnir y mathau canlynol o luniau -  Jpeg / Tiff / PDF.

4. Wrth ddanfon y gweithiau at yr Eisteddfod, derbynnir y byddant o bosib yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr  Eisteddfod ac yn y        Papur Bro lleol – ‘Cwm Ni’.

5. Gobeithiwn y bydd y  lluniau a’r gwaith celf i’w gweld ar y noson yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Campws y Gwyndy.

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic