top of page

Beirniaid 2022

Lleisiol ac Offerynnol - Huw Foulkes 

Lleisiol a Gwerin - Delyth Medi 

Lleisiol a Sioe Gerdd - Elin Llwyd 

 

Dawnsio - Iolo Roberts 

Llenyddol Iau - Llinos Lloyd

Llenyddol Hŷn - Aneirin Karadog

 

Llefaru - Kathryn Gwyn

Ffotograffiaeth - Irfon Bennett 

Join our mailing list

Ymunwch a'n cylchlythr ni

bottom of page