Cyhoeddu Beirniaid Eisteddfod y Cymoedd 2016

October 11, 2016

 

Fe allwn gyhoeddi nawr pwy yw beirniaid yr Eisteddfod eleni.

 

Cerdd

Eleri Roberts - Arweinyddes Côr Heol y March

Meinir Richards - Arweinyddes Cor Cymysg Llanddarog

 

Llefaru

Carwyn John - Cyn ennillydd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn, EIsteddfod Genedlaethol Cymru

 

Dawnsio 

Iolo Roberts - Cadeirydd Pwyllgor Dawns Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

Holly Parker - Coreograffydd Proffesiynnol

 

Ffotograffiaeth

Keith Morris - ffotograffydd Proffesiynnol, Aberystwyth

 

Llenyddol

Aled Gwyn - Bardd Coronog Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Teulu Parc Nest

 

Cyfeilydd Swyddogol

Branwen Evans - Cor Godre'r Garth

Please reload

Erthyglau Diweddar
Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Dilynnwch ni
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic