Please reload

October 11, 2016

Fe allwn gyhoeddi nawr pwy yw beirniaid yr Eisteddfod eleni.

Cerdd

Eleri Roberts - Arweinyddes Côr Heol y March

Meinir Richards - Arweinyddes Cor Cymysg Llanddarog

Llefaru

Carwyn John - Cyn ennillydd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn, EIsteddfod Genedlaethol Cymru

Dawnsio 

Iolo Robe...

August 28, 2016

Cofiwch am Eisteddfod y Cymoedd 2016. Fe fyddwn yn cyhoeddi ein beirniad ar gyfer yr Eisteddfod eleni yn fuan. Ond 14eg Hydref yw dyddiad pwysig ar gyfer eich calendr er mwyn rhoi eich enw fel Unigolyn, Grwp, Ysgol neu Gôr os hoffech gystadlu.

Gellir danfon eich enw at...

April 29, 2016

Eleni, fe fyddwn yn cynnig cystadleuaeth newydd yn yr adran ffotograffiaeth. Gofynion 'Selfie y Cwm' fydd i dynnu llun ar eich dyfais symudol, ond gan sicrhau fod yna leoliad eiconig i'r cwm y tu ôl ichi.  Gall hyn fod yn afon, bont, castell, golygfa neu adeilad gwahan...

Please reload

Please reload

Blogs Diweddar
Chwilio gyda'r tags
Blogs
Archif
Please reload

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic