Gwobrau Newydd ar gyfer 2017

Yn dilyn llwyddiannau Eisteddfod 2017, mae'r pwyllgor gwaith wedi penderfynu fod angen ymestyn y gwobrau ariannol. 

 

Yn sgil haelioni unigolion a gwahanol gymdeithasau, sylwer fod gwobrau ariannol nifer o'r cystadlaethau wedi cynyddu. Gwerthfawrogwn haelioni pawb.

Un gwobr i'w nodi yw Tlws newydd ar gyfer yr adran ddawnsio. Eleni fe fydd y grŵp Dawnsio mwyaf addawol ar draws pob oedran yn derbyn 'Tlws Dawnsio trwy'r Cwm' ynghyd â gwobr ariannol o £100. Cedwir y tlws am flwyddyn.  

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic