Gwaith Cartref

Gwelir isod manylion holl gystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod y Cymoedd 2017.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch gyda'r ysgrifenyddion.

Llenyddol

39. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Cynradd       -  gwobr o £25

      Thema: Agored

40. Cystadleuaeth Lenyddol Agored i blant Oedran Uwchradd    -  gwobr o £25

        Thema: Agored

Gall fod yn gerdd, ymson, stori ddychmygol, neu yn rhan o ddyddiadur. Caniateir cyflwyno un darn o waith yn unig i'r gystadleuaeth yma.

41. Limerig                                                                                £10 i'r buddugol

      - i gynnwys y llinell 'Aeth William i'w wely un noson'

42. Cerdd                                                                                  £10 i'r buddugol

      - Heb fod dros 50 llinell ar y thema 'Ffosydd'

43. Englyn                                                                                 £10 i'r buddugol

      ar y thema 'Cadair'

44. Llinell Goll - Cystadleuaeth ar gyfer noson yr Eisteddfod                 £10 i'r buddugol

      Gofynir am dâl o £1 ar y noson i gystadlu

 

Ffotograffiaeth

Agored i unrhyw oedran

45. Cyfres o luniau ar y thema 'Perthyn'                                                         £15 i'r buddugol

                                                                                                                                   £10 i'r 2il

                                                                                                                                   £5 i'r 3ydd

46. Darn o Gelf neu Lun unigol ar y thema 'Y Dyfodol'                        £15 i'r buddugol

                                                                                                                                   £10 i'r 2il

                                                                                                                                   £5 i'r 3ydd

 

Rheolau

1. Dyddiad Cau derbyn y gwaith Llenyddol a Ffotograffiaeth yw Dydd Gwener y 6ed o Hydref

   Mae angen danfon y gwaith neullai yn eletroneg neu drwy'r post. Ceir y manylion fan hyn.

2. Gellir danfon lluniau yn ddigidol neu wedi eu hargraffu

3. Derbynnir y mathau canlynol o luniau yn eletroneg - Jpeg / Tiff / PDF

4. Wrth ddanfon y gweithiau at yr Eisteddfod, derbynnir y byddant o bosib yn cael eu cyhoeddi       ar wefan yr Eisteddfod ac yn y papur Bro lleol - 'Cwm Ni'

5. Gobeithiwn y bydd y lluniau a'r gwaith Celf i'w weld ar y noson yn Ysgol y Gwyndy

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic