Beirniaid 2019
Beirniaid Cerdd

Ann Fox

Elfair Jones

Meirion Wynn Jones

Aled Powys Williams

Llefaru a Gwaith Cartref

Y Prifardd Tudur Dylan Jones

Beirniaid Dawnsio

Gavin Ashcroft

Holly Parker

Cyfeilyddion

Branwen Evans

Rhiannon Pritchard

Dilynwch ni

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic